Wallenius, K.M.

Kurt Martti Wallenius was born in 1893 and died in 1984. He graduated Bachelor of Art at University of Helsinki. Master of Arts, majoring in aesthetics, Wallenius was involved in almost all Jaeger movement activities: in the front, special duties in Finland as well as in the war of 1918 in Tervola and Tornio.

General Wallenius is associated with many significant events in the history of Finland. As a student of the Jaeger movement, he operated as an organiser and developer of the operations of the army of the independent Finland. Wallenius was one of the key figures of the war history in Lapland and was closely linked to the history of Pechenga during the years between the World Wars. After the Winter War in 1940, Wallenius and his family moved to Lapland, where he became a full-time writer. Known as the Marrasjärven poikkiäijä, this writer–general became one of the most important representatives of the cultural and literary history of Lapland.

Kurt Martti Wallenius syntyi vuonna 1893 ja kuoli vuonna 1984. Hän sai taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Helsingin yliopistosta. Pääaineenaan estetiikkaa opiskellut Wallenius oli mukana lähes kaikissa jääkäriliikkeen toiminnoissa: rintamalla, erikoistehtävissä Suomessa sekä vuoden 1918 sodassa Tervolassa ja Torniossa.

Kenraali K.M. Wallenius liittyy moniin merkittäviin tapahtumiin Suomen historiassa. Hän oli jääkäriliikkeen kasvatti toimien itsenäisen Suomen armeijan organisoijana ja toimintojen kehittäjänä. Wallenius oli myös Lapin sotahistorian keskeisiä hahmoja ja liittyi läheisesti maailmansotien välisen ajan Petsamon historiaan. Talvisodan jälkeen 1940 Wallenius muutti perheineen Lappiin ja ryhtyi päätoimiseksi kirjailijaksi. “Marrasjärven poikkiäijänä” tunnettu kirjailijakenraali nousi yhdeksi Lapin kulttuuri- ja kirjallisuushistorian tärkeimmistä edustajista.