Tietäväinen, Ville

Ville Tietäväinen was born in Helsinki in 1970. He graduated as an architect, but he enjoys graphic design and illustration. He has worked as a graphic designer, illustrator and screenwriter.

Ville Tietäväinen on syntynyt vuonna 1970 Helsingissä. He valmistui arkkitehdiksi, mutta pitää myös graafisesta suunnittelusta ja kuvittamisesta. Hän on työskennellyt graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja käsikirjoittajana.