Pälsi, Sakari

 

Sakari Pälsi was born in 1882. He died in 1965. Pälsi was also an archaeologist, explorer, ethnographer and writer. Pälsi was trained as a doctor of philosophy. He worked at the National Museum of Finland, where he was promoted to Director of the prehistoric department in 1962. Three years later he died, but his photographs are still alive.

Pälsi was interested in the traditional way of living. Therefore, he made a lot of trip to the Siberian areas. In his photos, you can see people with traditional clothes doing things in a traditional way. His interests in the traditional way of living can be linked with his daily life as an archaeologist and explorer.

Sakari Pälsi syntyi vuonna 1982 ja kuoli vuonna 1965. Pälsi oli myös arkeologi, tutkimusmatkailija, etnografi ja kirjailija. Koulutukseltaan hän oli filosofian tohtori. Pälsi työskenteli Suomen kansallismuseossa, jossa hän lopulti yleni esihistoriallisen osaston johtajaksi vuonna 1962. Kolme vuotta myöhemmin hän kuoli, mutta hänen valokuvansa jäivät elämään.

Pälsi oli kiinnostunut perinteisistä elämäntavoista. Hän teki useita matkoja Siperian alueelle. Hänen valokuvissaan näkyy ihmisiä perinteisissä asuissa tekemässä arkisia asioita perinteisillä tavoilla.  Hänen kiinnostuksen kohteensa voidaan yhdistää hänen työhönsä arkeologina ja tutkimusmatkailijana.