Nickul, Karl

 

Karl Nickul was a Finnish pacifist and Sami researcher and advocate. By profession Nickull was a geodesist. He was born in Oulu in 1900 and died in Helsinki in 1980. (SOURCE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Karl_Nickul)

 Production

 • Suenjel, kolttain maa. Terra, 1933
 • Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta. Maanmittaushallituksen julkaisuja n:o 26, 1934
 • Eräs Petsamokysymys. Suonikylän alueesta kolttakulttuurin suojelualue. Terra, 1935
 • Suenjel – kuvia kolttalappalaisten maasta. 1936 (together with T. I. Itkonen)
 • Suonikylän lappalaiskulttuurin vaaliminen. 1937
 • Petsamon kolttalappalaiset – eräitä näkökohtia heidän sijoittumisestaan. 1945
 • The Skolt Lapp community: Suenjelsijd during the year 1938. Nordiska Museet, Acta Lapponica, Uppsala 1948
 • Saamelaiset – Lapin kansa. 1954
 • Saamelaisten sopeutumisongelmia. Lapin Sivistysseura, 1959
 • Saamelaiset kansana ja kansalaisina. 1970
 • The Lappish nation: Citizens of four countries. Indiana University, Bloomington 1977

Karl Nickul oli suomalainen pasifisti, saamelaisten tutkija ja puolestapuhuja. Ammatiltaan hän oli geodeetti. Nickul syntyi Oulussa vuonna 1900 ja kuoli Helsingissä vuonna 1980.

Teoksia

 • Suenjel, kolttain maa. Terra 1933
 • Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta. Maanmittaushallituksen julkaisuja n:o 26 1934
 • Eräs Petsamokysymys. Suonikylän alueesta kolttakulttuurin suojelualue. Terra 1935
 • Suenjel – kuvia kolttalappalaisten maasta. 1936 (yhdessä  I. Itkosenkanssa)
 • Suonikylän lappalaiskulttuurin vaaliminen. 1937
 • Petsamon kolttalappalaiset – eräitä näkökohtia heidän sijoittumisestaan. 1945
 • The Skolt Lapp community: Suenjelsijd during the year 1938. Nordiska Museet, Acta Lapponica, Uppsala 1948
 • Saamelaiset – Lapin kansa. 1954
 • Saamelaisten sopeutumisongelmia. Lapin Sivistysseura 1959
 • Saamelaiset kansana ja kansalaisina. 1970
 • The Lappish nation: Citizens of four countries. Indiana University, Bloomington 1977