Inha, I.K

I.K. Inha was born in 1865 in Virrat and died of leukaemia in Helsinki in 1930. He was a photographer, writer, translator and journalist. He is one of the great masters of Finnish photography. He excelled in recording folklore, the old way of life and the Finnish landscape. In 1895, Inha toured Finland with his bicycle almost the entire year and photographed the Finnish landscape for the book Finland I Bilder, Suomi kuvissa. 

 In the 1890s and early 1900s Inha was the most significant landscape and milieu photographer in Finland as well as a documentary filmmaker. However, there was fierce competition. Karl Granit, Daniel Nyblin, Vivi Richter and many others also toured the country photographing landscapes. The competition increased the zeal for work. With his work, Inha is seen as having the most important influence in the Finnish national landscape catalogue. Although he received recognition for his art already during his life, in the early and mid 1900s his photos were still published anonymously in abundance. Most of his negatives have disappeared, but different archives have a lot of his work as prints.

 I.K. Inha syntyi vuonna 1865 Virroilla ja kuoli leukemiaan Helsingissä vuonna 1930. Hän oli valokuvaaja, kirjailija, kääntäjä ja toimittaja. Hän on yksi suomalaisen valokuvauksen suurista mestareista. Hän oli erikoistunut tallentamaan kansanperinnettä, vanhaa elämänmuotoa ja suomalaisia maisemia. Vuonna 1895, hän kiersi polkupyörällään Suomea lähes koko vuoden ja valokuvasi suomalaista maisemaa kirjaansa Finland I Bilder, Suomi kuvissa.

1890-luvulla ja 1900-luvun alussa hän oli suomalaisen maisema- ja miljöökuvauksen merkittävin edustaja ja dokumentaristi. Kilpailu alalla oli kuitenkin kovaa. Karl Granit, Daniel Nyblin, Vivi Richter ja monet muut kiersivät myös valokuvaamassa Suomea. Kilpailu lisäsi työintoa. Työnsä ansiosta Inhaa pidetään yhtenä suomalaisen maisemakuvaston tärkeimmistä vaikuttajista. Vaikka Inha sai tunnustusta taiteestaan jo elinaikanaan, 1900-luvun alussa ja puolivälissä hänen kuviaan julkaistiin paljon tekijää mainitsematta. Suurin osa hänen negatiiveistaan on hävinnyt, mutta eri arkistoissa on runsaasti hänen töitään vedoksina.