Helander, Marja

Marja Helander was born in 1965. She lives in Helsinki. She graduated from University of Art and Design in Helsinki in 1999. Helander currently works with a one-year artist grant from the National Council for Photographic Art. After this, she plans to focus on conceptual handiwork. In her photos, Helander reinterprets the old idea of ‘the sacred’. Not only mountains, but even an empty petrol station glowing alone in the night can be seen as a mysterious, ritual site, and quite literally a source of energy. Under the surface, the works also embody the potential of death and destruction caused by man. The dark palette and the emptiness in the pictures emphasise the sense of non-places, of landscapes “after Man”.

Marja Helander syntyi vuonna 1965. Hän asuu Helsingissä. Hän valmistui Helsingin Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1999. Vuonna 2017 Helander työskentelee Valtion valokuvataidetoimikunnan yksivuotisella taiteilija-apurahalla. Apurahan jälkeen hän aikoo keskittyä käsitteelliseen työhön. Valokuvissaan Helander tulkitsee vanhaa ideaa pyhitetyistä. Eivät ainoastaan vuoret, mutta jopa tyhjä bensiiniasema, joka hehkuu yksin yössä, voidaan tulkita mysteerisiksi rituaalipaikoiksi ja aivan sanan mukaisesti energianlähteiksi. Pinnan alla hänen työnsä ilmentävät ihmiskunnan aiheuttamaa kuoleman ja hävityksen mahdollisuutta. Tummat värit ja kuvien tyhjyys korostavat tunnetta epä-paikoista, maisemista ihmiskunnan jälkeen.