Hämäläinen, Antti

Antti Hämäläinen was born in 1897 and died in 1976. He was born and raised in Ingria, Karelia. The academic people knew him as an expert and documentarist of the Seto people. Hämäläinen published photos of his trips to the Petsamo area in his book Koltta-Lappia sanoin ja kuvin (Skolt Lapland in words and photos). In these photos, there are mainly women spinning, knitting, making shoes of fur, clearing fishing nets, putting hay in men’s shoes, taking care of children and feeding domestic animals. He visited the Suenjel village during winter time when the Skolt families had gathered there. He also documented the social life such as dancing and playing games as well as men taking part in village meetings.

Some of the trips to Petsamo took place during the summer. From those trips, there are photos of the Petsamo monastery and its people. There are also photos from trips to Enontekiö. What makes his photos special is that he photographed the everyday life and did not forget the women or the children. Hämäläinen had very good equipment and excellent photographing skills. He was successful in competitions he took part it in the 1930s. He was a very productive photographer, and only a part of his photographs have been published later in different books.

Antti Hämäläinen syntyi vuonna 1897 ja kuoli vuonna 1976. Hän syntyi ja kasvoi Inkerissä Karjalassa. Tutkijat tunsivat hänet setu-kansan asiantuntijana ja dokumentoijana. Hämäläinen julkaisi kuvia matkoiltaan Petsamon alueelle kirjassaan Koltta-Lappia sanoin ja kuvin. Näissä kuvissa on enimmäkseen naisia kehräämässä, kutomassa, tekemässä kenkiä turkiksista, selvittämässä kalaverkkoja, laittamassa heinää miesten kenkiin, huolehtimassa lapsista ja ruokkimassa kotieläimiä. Hän vieraili Suenjelin kylässä talvella, kun kolttaperheet olivat kokoontuneet sinne. Hän dokumentoi myös seuraelämää, kuten tanssimista, pelaamista ja miesten osallistumista kylän kokouksiin.

Osa matkoistaan Petsamoon hän teki kesällä. Näiltä matkoilta on kuvia Petsamon luostarista ja sen ihmisistä. Myös Enontekiön matkoista on kuvia. Nämä kuvat on erityisiä sen takia, että Hämäläinen kuvasi ihmisten arkea unohtamatta naisia ja lapsia. Hämäläinen oli erittäin taitava valokuvaaja ja hänellä oli hyvä valokuvauskalusto. 1930-luvulla hän saavutti myös menestystä valokuvauskilpailuissa. Hän oli erittäin tuottoisa valokuvaaja. Vain osa hänen kuvistaan on julkaistu myöhemmin kirjoissa.